Aby Šlapanice mohly zůstat naším domovem, je třeba pro ně něco udělat. Pomozte prosadit lepší územní plán.

Šlapanická radnice navrhuje v novém územním plánu mnoho zásadních změn, které mohou ovlivnit náš budoucí život ve Šlapanicích. Nejzásadnější je průmyslová zóna CTPark Šlapanice o celkové výměře cca 120ha v blízkosti obytné zástavby, i přes nesouhlas více než 2500 občanů, propojení Šlapanic a Bedřichovic, nová silnice ze Šlapanic na Řípskou, protipovodňová opatření apod.

Území Šlapanic přitom již nyní intenzivně využívá celá brněnská aglomerace – letiště Brno Tuřany, dálnice D1, těžební území cihelny nebo navrhovaná vysokorychlostní trať.

Ale co my a naše děti? Můžeme s nimi někam vyjít na vycházku nebo na kolo? Nevyroste v našem okolí další průmyslový provoz nebo stavba, která navždy zničí naše oblíbené místo? Chcete, abyste Vy i Vaše děti mohli ve Šlapanicích dobře bydlet a žít i v budoucnosti? Také si myslíte, že územní plán Šlapanic má být v první řadě určen pro kvalitní život jeho občanů? Pak s námi do 7. dubna připomínkujte tento zásadní dokument.

Minulý rok podávali šlapaničtí občané s Čistými Šlapanicemi námitky zástupce veřejnosti ke konceptu územního plánu Šlapanic. Díky nim zmizely průmyslové plochy nad tratí a v těsné blízkosti sídliště Brněnská pole. Nově se také díky připomínkám občanů místo průmyslových ploch za školou objevila zeleň.

Ostatní už s naší pomocí poslali 3576 e-mailů a celkem 1647 připomínek!